We're using cookies to improve your experience. click here to find out more.


manifesto

Obecne społeczeństwo i praca często nie zaspokajają ważnych ludzkich potrzeb, związanych z uznaniem, nagrodami i informacjami zwrotnymi, uczeniem się na błędach, interakcjami z innymi, niezależnością czy poczuciem wyższego celu.
Przekłada się to na obniżone zaangażowanie, osłabioną motywację i mniejszą radość z osiągnięć. Tracimy jeden z najbardziej wartościowych stanów emocjonalnych dostępnych ludziom!
Czy pamiętasz swoją ulubioną grę? Wyobraź sobie podobny poziom zaangażowania w pracę.
Już dziś możesz odkryć potęgę gamifikacji!

zasady Maratonu

(English) In order to advance in the race (level-up),

Aby przechodzić do kolejnych etapów gry, zawodnicy muszą wykonywać zadania, czyli wyzwania biznesowe, mające wspierać realizację celów organizacji.

(English) The proofs uploaded in the platform by the runners are verified and managed

Wykonanie zadania jest potwierdzane przesłaniem dowodu na plaformę on-line. Dowody są zatwierdzane przez administratorów praktycznie w czasie rzeczywistym (z maksymalnie 24-godzinnym opóźnieniem).

(English) For each level of the race the runners get useful resources

Każdy poziom wyścigu to dla uczestników okazja, by zdobyć dostęp do użytecznych zasobów (warsztaty, wideo, artykuły, książki, itd.).

(English) The entire content of the project

Treść projektu (zadania, zasoby, nagrody, narzędzia marketingu off-line) jest za każdym razem w pełni dostosowywana do potrzeb organizacji. Maraton jest elastyczny i można go zmieniać w czasie rzeczywistym.

(English) While completing tasks

Za wykonywanie zadań uczestnicy otrzymują wirtualne pieniądze oraz wirtualne spalone kalorie. Pieniądze można wydać w salonie handlowym maratonu na rzeczywiste nagrody, zaś spalone kalorie są przeliczane na pomoc (ekwiwalent w formie żywności) dla wybranej organizacji charytatywnej.

(English) The runners choose the pace of the race,

Uczestnicy decydują o swoim tempie, o tym, ile czasu chcą przeznaczyć na bieganie a nawet o tym, czy chcą w ogóle biegać. Dobrowolny udział jest ważną zasadą maratonu.